TERMENI SI CONDITII

 
Acest site este operat de S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L.

S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. este o persoană juridică română, cu sediul social in str. Constructorilor nr. 21/bl.B2/48  Galați, – Romania, având codul de înregistrare fiscală 30129610, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/508/2012.

Pentru detalii de contact suplimentare, vizitati sectiunea Contact din cadrul site-ului

Orice persoană care accesează site-ul http://gaze.services  și se înregistrează în mod valabil, comunicând http://gaze.services  toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Orice utilizator a transmis si finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse in vânzare pe site-ul http://gaze.services  va fi denumit in continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului http://gaze.services  toți utilizatorii consimt in mod expres sa respecte termenii si condițiile prezentate mai jos, precum si legislația aplicabilă in domeniu, inclusiv prevederile  Politicii de confidentialitate, in care se regasesc detaliate, politicile noastre legata de prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.       

Art. 1. DEFINIȚII

        1.1. Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, in înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

        1.2. Site reprezintă domeniul http://gaze.services precum și subdomeniile acestuia, numit in continuare si gaze.services.

        1.3. Serviciu – pus la dispoziție de S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la http://gaze.services  – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze servicii sau/si produse folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

        1.4. Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului gaze.services  de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare prezentate pe site.

        1.5. Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si expres, cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care gaze.services  își derulează operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt de natura a modifica aceste forme de comunicare.

        1.6. Produse si servicii – orice produs/serviciu încărcat pe pagina corespondentă adresei web gaze.services, cu mentiunea ca, in anumite situatii, pot exista eventuale diferente, nesemnificative, care nu sunt apte sa modifice caracteristicile esentiale, de baza, ale produsului/serviciului.

        1.7. Contractul – reprezintă o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanții gaze.services, prin care se acceptă: fie o programare pentru efectuarea unor servicii, fie livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanta. Incheierea contractului are loc numai in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterii confirmarii automate de primire a acestei comenzi. Lansarea comenzii sau emiterea automata a confirmarii de primire a comenzii NU echivaleaza cu incheierea contractului intre gaze.services si Utilizator.

        1.8. Data intrării in vigoare a contractului – este data confirmării Comenzii de către reprezentanții gaze.services  in momentul emiterii facturii fiscale, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt.

        1.9. Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, gaze.services  nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul gaze.services, ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca in contra S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

        1.10. Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum si oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa.

 

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

        2.1. Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a site-ului gaze.services.

        2.2. Utilizarea site-ului gaze.services  (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel incat beneficiaza de drepturile legale pentru a valida o comanda și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a implinit 18 ani beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale, izvorate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.

        2.3. Administratorul site-ului gaze.services  își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.

        2.4. Prin folosirea site-ului /conținutului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului aparținând S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L., în conformitate cu legislația română în vigoare.

        2.5. Cumpărătorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului gaze.services  pe perioada derulării unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa o astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune producand efecte numai pentru viitor nu si pentru situatii anterior nascute.

        2.6. In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L.si își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului gaze.services  pe perioada derulării unei comenzi, S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L.urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

 

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

        3.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții gaze.services. În comanda vor fi înscrise in mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum si termenul de plată. Cu toate acestea, absenta vreunui astfel de element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil nascut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, in masura in care acest raport contractual poate fi usor si rezonabil verificat, la fel si consecintele sale juridice.

        3.2. Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client in locația indicata in comanda (chiar daca in acea locatie nu se regaseste clientul personal, plata urmand a fi realizata de o alta persoana, dar in locatia indicata de client si pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul gaze.services.

 

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ

        4.1. Prețul de vânzare al serviciilor si produselor este cel afișat pe site.  Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului / produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către gaze.services in orice moment fără o notificare prealabilă.

        4.2. Dupa prestarea serviciilor si dupa caz in momentul confirmării comenzii, gaze.services va emite o factură pentru serviciile prestate ori produsele livrate, Utilizatorul  fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația in vigoare, asumandu-si intreaga responabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora.

        4.3. S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite, fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. isi rezerva dreptul de a refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza, pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea serviciilor ori produselor comandate catre anumite persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterior produse insa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.

        4.4. De asemenea, gaze.services  isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de subscrisa o atitudine neconforma normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu vadita rea credinta sau nejustificata. Gaze.services isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premisele adoptarii unei astfel de conduite fata de subscrisa. S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. face toate eforturile in a furniza informatii corecte despre pretul si caracteristicile produselor. Este posibil ca unele preturi sa fie eronate. In cazul inregistrarii unei comenzi cu un pret derizoriu S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. are dreptul sa anuleze comanda Cumparatorului.

        4.5. Bauturile alcoolice se pot achizitiona doar de catre persoanele care au implinit varsta de18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulata in orice moment in masura in care se depisteaza, prin orice mijloc, in intervalul dintre lansarea comenzii si livrarea sa efectiva, faptul ca cel care a lansat comanda este minor ori exista alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta discernamantul ori capacitatea de exercitiu.

        4.6. Modalitățile de plată sunt descrise aici. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

        4.7. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile in limita stocului disponibil si numai in perioada indicata pe site, in conditiile afisate pe site.

        4.8. Produsele sunt disponibile in limita stocului. In cazul in care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu este/nu mai este disponibil, gaze.services va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostinta despre acest caz.

 

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

        5.1. Modalitățile de livrare sunt descrise aici.

        5.2. Livrarea se face numai pe teritoriul României.        

        5.3. Termenele de livrare afisate pe site sunt orientative si se aplica doar in cazul comenzilor confirmate, daca nu s-a convenit alt termen impreuna cu clientul. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, gaze.services va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

        5.4. Livrarea produselor se poate face doar daca toate detaliile comenzii sunt valide si corecte (adresa de livrare, datele de facturare, modalitate de plata, etc). In cazul in care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, gaze.services va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru sa se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după remedierea lipsurilor. S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. isi rezerva dreptul de a refuza o noua livrare in masura in care comunicarea inexacta ori eronata a datelor sus mentionate s-a realizat cu intentie si fara justificare.

        5.5. Gaze.services  nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia, subscrisa garantand exclusiv indeplinirea obligatiilor care tin de propria persoana si de propriii angajati.

 

Art. 6. GARANTII

        6.1. Toate produsele comercializate pe site beneficiază de condiții de garantie conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producatorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitati, etc., enumerarea avand caracter exemplificativ, aceasta cuprinzand in esenta toti factorii avand legatura directa cu producatorul.

        6.2. Produsele comercializate de gaze.services sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

        6.3. Gaze.services poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

        6.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa desk@gaze.services  sau la sediul S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. in termen de 14 zile de la recepție.

 

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

7.1. Vezi Politica de retur produse.

 

Art. 8. RASPUNDEREA S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. – http://gaze.services

        8.1. S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului in situația in care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni si condiții sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

        8.2. S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

        8.3. S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.

        8.4. S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. nu raspunde in fata niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitari in afara termenilor si conditiilor de fata, nu poate fi raspunzator pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.

        8.5. S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. isi rezerva dreptul de a anula comanda ori rezervarea si de a nu tine rezervate produsele comandate ori programarile in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii/rezervarii.

 

Art. 9. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI  GAZE.SERVICES  

        9.1. Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare făcută cu rea credinta, într-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare, in orice alt mod care poate produce prejudicii site-ului gaze.services, ori in cu totul alte scopuri decat cele specifice utilizarii normale a site-ului.

        9.2. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativa de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competente (inclusiv cele penale) urmand a fi sesizate sub acest aspect.

 

Art.10. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

        10.1. S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

        10.2. In caz de cesiune/subcontractare, S.C. ANDRA INSTALGAZ S.R.L. rămâne răspunzător fata de Client cu privire la modul in care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile fata de Client.

 

Art.11. FORTA MAJORA

        Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora, in conformitate cu legislația in vigoare.

 

Art. 12. LEGEA APLICABILA. LITIGII

        12.1. Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între gaze.services  si Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens in care partea nemultumita va transmite, in prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt sa faca dovada receptionarii de catre cealalta parte, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.