Stocurile de gaze naturale necesare României pentru perioada de iarnă au fost asigurate

Pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali, ANRE stabilește anual, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, prin decizie a preşedintelui,  cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiţii de continuitate şi siguranţă.

Conform Legii Energiei, Transgaz SA, în calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale, trebuie să dețină în depozitele subterane sau să asigure achiziția cantităţilor de gaze naturale necesare operării şi asigurării permanente a echilibrului fizic al sistemului de transport.

În perioada cuprinsă între 10 aprilie 2019 (data emiterii primei decizii) și data de 16 octombrie 2019 (data emiterii deciziei finale), ANRE a urmărit săptămânal nivelul stocului realizat de fiecare furnizor pe baza declarațiilor acestora și stocul total realizat efectiv și a informat factorii instituționali interesați.

Comunicat ANRE – 31 octombrie 2019

Conform comunicatului, ANRE a constatat că stocul minim total a fost realizat efectiv încă de la sfârşitul lunii august 2019, iar la această dată furnizorii au înmagazinat cca 2,877 miliarde mc gaze naturale (30.500.000 MWh), cu 30% mai mult decât stocul minim total obligatoriu.

Având în vedere că stocul realizat reprezintă cca 96% din capacitatea de stocare existentă la nivel național, ANRE consideră că participanții la piață au înțeles importanța respectării prevederilor legislației în vigoare și a actelor emise pentru punerea în aplicare a acestora.

Distribuie